Pestovateľské oblasti

05.02.2020

Kávovník sa pestuje v celom subtropickom pásme.

Štáty z tejto oblasti, ktoré nie sú zvýraznené nedosahujú objem produkcie taký aby plody umiestňovali na svetový trh.

Kvalita produkcie sa odlišuje podľa jednotlivých oblastí.

Štáty z tejto oblasti, ktoré nie sú zvýraznené nedosahujú objem produkcie taký aby plody umiestňovali na vonkajší svetový trh.

Kvalita produkcie sa odlišuje podľa jednotlivých oblastí. .